Warning: A non-numeric value encountered in /home/kosmxse/public_html/scrapbookingguiden/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5480

Dokumentation (Journaling/Title)

Att skriva dokumentation (eng. Journaling) till dina layouter kan ibland kännas svårt. Säkert är det fler än bara jag som har lämnat den där rutan o-ifylld i väntan på att de perfekta orden ska dyka upp. För mig är dokumentationen, förutom fotografierna, en av de viktigaste delarna på en scrapbookingsida. I den här artikeln har jag därför försökt sammanställa några tips på hur du kan komma igång med din dokumentation.

Vad är dokumentation?

Rubriken och texten/texterna utgör dokumentationen på din layout. Du väljer givetvis själv om du vill använda dig av både rubrik och text eller bara en av dessa. Själv brukar jag försöka att få in både rubrik och text, men det är inte alla gånger det känns nödvändigt.

Varför ska jag dokumentera?

Dokumentationen är till för både din egen skull och för efterlevandes. Jag vet, visst låter det hemskt, men tanken är ju faktiskt att dina layouter ska leva längre än du själv och bevaras som minnen av dina barn, barnbarn, barnbarnsbarn… ja vem vet hur länge dina scrapbookingalbum kan komma att bevaras.

En annan anledning att dokumentera är för din egen skull. Vi har en tendens att minnas detaljerna tydligt när vi är precis uppe i någonting. Några år senare kan däremot informationen som var självklar förut vara som bortblåst. Ett exempel på information som jag alltid glömmer är namn, speciellt personer som jag bara umgås med under en visst tid.

Dokumentationstexten (Journaling)

Vad dokumentationstexten innehålla?

Vad som ska dokumenteras är förstås helt upp till dig själv och hur mycket information du känner att du vill lämna ut. Texten kan innehålla fakta som när och var bilden togs men också annan rolig och intressant information kring tillfället då bilden/bilderna togs. Jag brukar ställa mig frågan: vad kan personer som inte varit med när bilden togs behöva veta för att förstå tanken med min layout.

Information som alltså kan finnas med på din layout är:

  1. När? Datum när bilden togs. Minnet kan med åren svika, åtminstone för en del av oss. Scrappar du dessutom för ditt/dina barn är det speciellt intressant att veta när bilden är tagen så man kan relatera till barnets ålder.
  2. Var? Sammanhanget som bilden är tagen i. Det är inte alla gånger det framgår av bilden var den är tagen, i de fallen kan det vara intressant att skriva någonting om platsen.
  3. Vem? Vilka är med på bilderna. Även om du tror att du kommer ihåg namnet på alla personer och vilka de är, ta det säkra före det osäkra och anteckna det.
  4. Kuriosa. Rolig och intressant information kring tillfället då bilden togs som kan vara kul att komma ihåg och intressant för andra att ta del av.

Hur ska jag skriva dokumentationstexten?

Hur du ska skriva tycker jag beror på vem du skriver för. Scrappar du till dig själv, ditt barn eller till någon annan? Ditt språk tycker jag ska anpassas till mottagaren. När jag scrappar till min son skriver jag i du-form medan när jag scrappar till mig och min sambo skriver jag i vi-form. Ett tips är att försöka skriva personligt eftersom det blir roligare att läsa texterna då.

Var på layouten ska jag skriva dokumentationstexten?

När det gäller texten så behöver den inte hållas till en ruta, du kan med fördel dela upp texten i flera dokumentationsrutor.

  • Gör fotomattan bredare till höger eller vänster om kortet och skriv dokumentationstexten antingen direkt på fotomattan eller klistra dit texten.

Ska jag skriva min dokumentationstext för hand eller på datorn?

Hur du väljer att dokumentera dina texter är en smaksak. Personligen har jag inte den handstil jag önskar att jag hade, så jag väljer för det mesta att skriva mina texter på datorn. Fördelen med att skriva ut på datorn tycker jag är utbudet av typsnitt, att jag får plats med mer text och kan anpassa storleken på texten efter hur mycket plats jag har på layouten. Fördelen med att skriva förhand är givetvis att det blir mer personligt.

Dold dokumentationstext

Förr eller senare kommer du kanske ställas inför dilemmat att du inte vill att all eller viss information ska vara tillgänglig för alla. Dold dokumentation innebär att den inte är synlig på själva layouten utan att man måste lyfta eller dra ut någon detalj på layouten för att komma åt den.

  • Skriva på baksidan av layouten.
  • Dekorera sidan med en eller flera tags som du skriver texten på baksidan på.
  • Dekorera sidan med ett kuvert som du stoppa ner dokumentationen i.

Rubrik (Title)

Vad ska rubriken innehålla?

Rubriken ska som i alla sammanhang försöka hållas kort och fånga ”läsarens” intresse. Den får gärna vara rolig, slående samtidigt som den hänger ihop med bilderna på din layout. En rubrik tycker jag ska förstärka bilden/bilderna på din layout. En bild säger visserligen mer än 1000 ord, men varför inte låta rubriken förmedla känslan.

Var på layouten ska jag skriva rubriken?

När det gäller placering av rubriken på en layout så är det bara fantasin som sätter gränser. Det finns ingenting som säger att rubriken måste vara överst på sidan eller att den måste skrivas rakt.

Produkter som hjälp vid dokumentation

Journaling Stamps från Autumn Leaves

Journaling Stamps från Autumn Leaves – for the record

Journaling Tags från My Mind’s Eye