Warning: A non-numeric value encountered in /home/kosmxse/public_html/scrapbookingguiden/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5480

Bildkomposition

Grunden till scrapbooking är korten du använder dig av. Själv älskar jag att ta kort och tänker gärna på hur jag komponerar mina bilder. Här har jag därför samlat några tips på bildkomposition för dig som är intresserad. Men först en definition av vad bildkomposition är:

”Bildkomposition handlar om att arrangera bildelement för att uppnå ett visst syfte. Det handlar om inramning av motivet och kan enkelt beskrivas som som att skapa ordning. Bildkomposition handlar om inramning av motivet. Det kan liknas en våg där bilden ska ”väga jämnt” och vara välbalanserad. Finns det en stor klump på ena sidan måste det finnas något som ”väger lika” på andra sidan.

Dela inte en bild på mitten

Regeln gäller oavsett om bilden är tagen vertikalt eller horisontellt. Vid en delning av bilden på mitten riskerar bilden att bli två bilder vilket gör att både harmoni och dynamik riskerar att försvinna. eftersom bilden får två centrum.

Dela inte en bild på mitten

Anpassa formatet efter motivet

Ibland kanske man glömmer bort att man kan ändra formatet mellan stående och liggande. Tänk efter vad det är för typ av bild innan du väljer vilket format du ska använda.

Anpassa formatet efter bilden

Skapa blick- och rörelseutrymme

Se till att följa ditt objekts rörelse. Lämna tillräckligt med ”rörelseutrymme” framför motivet som rör sig. Att arbeta med blick- och rörelseutrymme bidrar till att bilden får liv och rörelse och alltså lättare attraherar betraktaren. En bild som saknar blick- och rörelseutrymme riskerar att kännas död och livlös.

Rörelse- och riktning

Den vänstra bilden ger en känsla av att båten är på väg ut ur bilden medan den högra med båten mitt i bilden ger en känsla av brist på rörelse. Den upplevs som stillastående vilket får svårt att attrahera en betraktare.

Rörelse- och riktning

Den vänstra bilden är i mina ögon korrekt, den upplevs som harmonisk och båten upplevs vara påväg in i bilden. Intressant att fundera på med de två bilderna är, var är de påväg hem eller bort? Det finns givetvis inget korrekt svar, men här i väst skulle vi säga att man i den vänstra bilden är påväg hem och i den högra är påväg bort eftersom vi läser från vänster till höger.

Placera inte bildens huvudmotiv i mitten

Lägg det hellre något åt sidan. Den eventuella dynamiken dör annars, bilden ”avstannar”. Frågan man kan ställa sig är dock: Gäller blick- och rörelseutrymme även för ett ”dött” huvudobjekt. Kan vi tala i termer att det måste vara dynamik och rörelse i en bild som är stillastående? Var medveten om effekten av att skapa blick- och rörelseutrymme i dina bildern. Men tänk också på effekten om du har ett ”dött” huvudobjekt.

Placera inte bildens huvudobjekt i mitten

De här bilderna är egentligen ganska dåliga exempel på regeln samtidigt som det är ett mycket bra undantag. Den vänstra bilden ska enligt regeln att inte placera ett blick- och rörelseutrymme av ett ”dött” objekt?

Våga gå nära motivet

Ibland kan det räcka med att komma lite närmre motivet för att få en helt annan bild. Gör dig av med onödiga tomrum om det inte fyller en funktion i bilden.

Våga gå nära motivet

Hade jag inte vågat gå både nära mitt huvudmotiv och använt kamerans zoom hade jag aldrig fått de här två bilderna.

Fånga sammanhanget

Ibland kan du tjäna på att zooma ut din bild och låta sammanhanget fångas. Din bild kan bli helt annorlunda om du sätter in huvudmotivet i ett sammanhang. Beskär du din bild alltför mycket riskerar den att bli intetsägande och inte tillföra mycket. I de fallet zooma ut eller gå längre från huvudmotivet och låt sammanhanget, bakgrunden komma med.

Fånga sammanhanget

Nu är de här två bilderna lite tråkigare, desto större anledning kanske att tänka på just regeln att fånga sammanhanget. Den vänstra bilden tycker jag själv är jättetråkig och säger mig absolut ingenting medan den högra åtminstone ger mig en uppfattning om vilket sammanhang fågel befinner sig i.

Lek med förhållandet stort och litet

Ibland kanske du vill ta en bild på någonting som är väldigt litet och gulligt. Det är dock först när du sätter det lilla i förhållande till något större som betraktaren känner igen som du förstår hur litet det lilla är.

Lek med förhållandet stort och smått

Lek med olika perspektiv

Hur tråkigt är det inte när alla bilder ser likadana ut. Våga testa olika motiv. Det kostar inte mer men kan ge dig roliga och livfulla bilder. Testa att ta kort längst med marken eller testa att ta ett krot lite snett nerifrån. Lek! Det är bara fantasin som sätter gränser för din bild kommer att bli.

Lek med olika perspektiv