Kallas det när man klipper ut bitar av papper och monterar ihop till figurer.