Benämns oftare som wellpapp-press eller mönsterpräglare. Är ett handverktyg som skapar vågigt papper.