Figurer, bokstäver och siffror i tjockare kartong. Finns både obehandlade och med motiv.